لوگو سایت آموزش تیراندازی با آرش نوری
مشاور روانشناسی ورزشی
محمدرضا محمودی

مشاور روانشناسی ورزشی

سوابق

✅ ١٢ سال عضويت در تيم ملی تپانچه جمهوری اسلامی ایران

✅ كسب بیش از ١٠ مدال جهانی و آسيايی

✅ كسب بیش از ٤٠ عنوان قهرمانی در مسابقات قهرمانی كشوری و آزاد

✅ كسب ١٠ عنوان قهرمانی در لیگ تيراندازی كشور

✅ كارشناس ارشد روانشناسی ورزشی از دانشگاه شهید بهشتی

✅ مربی مهارت‌های ذهنی آكادمی ملي المپیك و پارالمپیك

✅ مدرس فدراسیون تيراندازی در دوره‌های مربيگری

✅ مدرس دانشگاه‌های شهيد بهشتی و علوم پزشكی ایران

✅ مربی چندین تیم مختلف در ليگ تيراندازی كشور

✅ دبیر كميته استعدادیابی فدراسیون تيراندازی جمهوری اسلامی ايران

✅ مربی تیم استعداديابی نوجوانان و جوانان فدراسیون تيراندازی جمهوری اسلامی ایران

✅ مربي رسمی فدراسیون تيراندازی (تفنگ و تپانچه)

✅ دارای مدرك مربيگری بدنسازی و آمادگی جسمانی و تمرینات معلق (TRX)

✅ چاپ چندین مقاله در حوزه روانشناسی ورزشی

فرم درخواست مشاوره

در حوزه روانشناسی ورزشی و مشاوره با ورزشكاران، چند محور اساسی مورد بحث و بررسی است كه با توجه به نیاز ورزشكار و همچنین وضعيت روانی و ذهنی ورزشكار انجام می‌گردد.
این محورها شامل موارد زیر می‌باشند:

◀ بهداشت روانی ورزشكار
◀ راهكارهای عملی بهبود عملكرد ورزشكار
◀ آسيب‌های ورزش حرفه‌ای
◀ نقشه‌ی راه ورزشكاران از سطوح حرفه‌ای تا قهرمانی
◀ برطرف كردن چالش‌های ورزشكار در مسير پیشرفت
◀ تكنیک‌های آرام‌سازی و كنترل استرس
◀ تكنيک‌های مهار اضطراب و تنش در ورزش
◀ هدف‌گزينی و پیگیری مرحله به مرحله اهداف ورزشكاران
◀ بازتوانی ذهنی ورزشكار مصدوم یا آسیب ديده