لوگو سایت آموزش تیراندازی با آرش نوری
مشاور تغذیه بدنسازی
سمیرا معتمد آریا

مشاور تغذیه بدنسازی

سوابق

✅ کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی 

✅ کارشناس ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

✅ ریاست انجمن علمی و مدرس دانشکده‌ی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

✅ كسب ١٠ عنوان قهرمانی در لیگ تيراندازی كشور

✅ مربی درجه ۲ آمادگی جسمانی

✅ مربی و داور درجه ۳ تیراندازی

✅ بیش از 10 سال سابقه‌ی ورزشی در رشته‌های همگانی و بدنسازی

✅ دارای مدرک تغذیه و طراحی تمرین از فدراسیون ورزش‌های همگانی 

✅ دارای مدرک تغذیه و تمرین ۲۰۲۰ فدراسیون بدنسازی 

✅ مدرک بین‌المللی فانکشنال فیتنس ترینر با گواهی از سازمان قدرت امریکا و سازمان Ereps اروپا

 

فرم درخواست مشاوره